Litt om oss

Photon Norge er et spennende helse og velværekonsept, som presenterer den aller nyeste teknologien innenfor behandling, helse og velvære, skjønnhet, restitusjon og forebygging.

Etter en aktiv jobbing fra 2003 åpnet vi offisielt i januar 2006 Photon Norge. Åpningen fant sted på hovedkontoret i Tromsø. Representanter fra Europaimportøren i Spania, som på kort tid har etablert allerede over 100 Photon senter i hjemlandet, var til stede under åpningen.

Vi arbeider aktivt med å åpne Photon Senterklinikker med salgsrettigheter samt Photon behandlingssteder rundt om i det ganske land. Vi vil i første omgang rette oss mot eksisterende klinikker, men oppfordrer også personer som ønsker å være med å skape noe eget om å ta kontakt med oss. Under etablering av Photon behandlingssteder vil vårt kvalifiserte fagpersonell forestå opplæring, noe som igjen gir trygghet i det videre arbeidet.

Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av Photon Norge, som blant annet oversettelser av dokumentasjoner og spesifikke artikler rettet mot medisinsk fagpersonell.

Vi i Photon Norge har tro på fremtiden og ser frem til det videre samarbeidet med de ulike helse & velværesentrene som starter opp.

Kanskje blir det nettopp deg!